08 Kas
Yeni Emlak Yasası Neler Getiriyor

Yeni Emlak Yasası Neler Getiriyor

~~İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkan Yardımcısı Nizamettin Aşa, 60 ilin Emlak Odaları olarak yasayla ilgili kanun taslağı hazırladıklarını kaydediyor. Yasa taslağı olarak Meclis'te Sanayi Komisyonu’nun gündemine gelen ‘yeni emlakçılık yasa tasarısı, 10 maddede işte bunları getiriyor...

  
1.   Kazanılmış hakların korunacağı yasaya göre, sektöre yeni girmek isteyenler 4 ya da 2 yıllık üniversitelerin tapu ya da emlak yönetiminden mezun olup lisanslama sınavını kazanıp, 3 aylık bir stajdan sonra emlakçı olabilecek. Buna uymayanlara ise 3 yıldan başlayan hapis cezası ve 30 bin TL'den başlayan para cezası verilecek.

 

2.   Emlakçılık komisyoncu ve müşavir olmak üzere iki ayrı sınıfta yapılabilecek. Komisyoncular için en az lise mezunu, müşavirler için de en az üniversite mezunu olma şartı aranacak.

 

3.   Her iki sınıf için de 6 ay süreli bir yoğun teorik eğitimin yanı sıra kurul tarafından atanacak bir müşavir ya da komisyoncunun yanında 6 ay süreli staj ve bunun yanı sıra en temel şart olarak Milli Eğitim Bakanlığı gözetmenleri nezdinde yapılacak bir sınavda başarılı olma şartı getirilecek.

 

4.   Tapu Kadastro Meslek Yüksek Okullarının ilgili bölümleri ile üniversitelerde Emlak ve Emlak Yönetimi isimli 2 (iki) yıllık ön lisans programlarından mezun olanlar otomatik olarak komisyoncu/müşavir sıfatıyla faaliyet gösterebilecek.

 

5.   Dolandırıcılık gibi suçları işleyenler, emlakçılık yapamayacak. Kanun çıktığı anda bu işi yaptığını esnaf ya da ticaret siciliyle ortaya koyan ve eğitim aldığını ortaya koyanlar ise mesleğini sürdürmeye devam edecek. Kayıtlı olmayana ise bu hak tanınmayacak.

 

6.   Hazırlanan tasarı taslağı ile lisans alınarak sürdürülecek faaliyetler, lisanslı emlak müşavirleri, lisanslı emlâk müşavirlik şirketleri ve lisanslı emlak komisyoncuları olmak üzere üçe ayrılıyor. Sadece üniversite mezunları “müşavir” olacak.

 

7.   Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı Lisanslı Emlak Müşavirliği ve Komisyonculuğu Kurulu olacak. Kurul, lisanslı emlak müşavirleri, lisanslı emlak müşavirliği şirketleri ve lisanslı emlak komisyoncularının yönetimi, denetimi ile sevk ve idaresini yapacak.

 

8.   Lisansların kurulca verilmesi, lisans kayıt ve tescillerinin kurul tarafından yapılması öngörülüyor.

 

9.   Lisanslı emlak müşavirleri ve komisyoncuları kendi adlarına birden fazla iş yeri açmaları yasaklanırken, lisanslı emlak müşavirliği veya komisyonculuğunu kendi adına veya şirket olarak yapanların ücretli olarak ayrıca başka bir işveren yanında çalışması da yasaklanıyor. Böylece, emlakçılık mesleği yapan lisans sahiplerin işlerine yoğunlaşması ve haksız rekabetin engellenmesi amaçlanıyor.

 

10.  Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'de emlakçılık faaliyeti yapmalarına ilişki düzenlemeler yapıldı. Yabancıların şirket kurarak faaliyette bulunmalar halinde en az iki lisanslı emlak müşavirinin kurucu ortak olması öngörülüyor.

 

Kaynak: Emlakjet Haber